Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Zaamslag
 
 
Zending- en evangelisatiecommissie Zending- en evangelisatiecommissie

Ook het komende seizoen zal er voornamelijk weer geld worden ingezameld voor de projecten die door Kerk in Actie worden aangestuurd.

In de afgelopen jaren werd via de classicale commissie financiële steun verleend aan het werk van  Hanna Wapenaar in Zuid-Afrika.
 
Tijdens de themadienst van 21 mei jl. werd een inzameling gehouden voor hulp aan de 'dalit-kinderen' in India. Deze kinderen vallen buiten het Indiase kasten-stelsel en worden als 'kastelozen' met de nek aangekeken, verwaarloosd en gediscrimineerd.
 
Voor het komende jaar ligt het in de bedoeling dat wij ons, samen met de andere commissies in Zeeland, zullen richten op een landbouwproject in Pakistan.
U zult daarover t.z.t. worden geïnformeerd via het kerkblad.
 
U kunt ons ook tegenkomen bij:
Het dorpsfeest met de verkoop van diverse artikelen.
Het inzamelen van lege inktcartridges, toners en postzegels voor het zendingswerk in ons eigen land (IZB).
Het verspreiden van een evangelisatieblad met Kerst en Pasen in samenwerking met de andere kerken van ons dorp.
In de 40-dagentijd bij een project i.s.m. de diaconie. Zo hielden we het afgelopen jaar een inzameling voor  een aantal wereldwijde projecten
in het kader van het thema 'Sterk en dapper'.
 
Giften voor het zendings- en evangelisatiewerk kunt u als volgt overmaken:
Protestantse Gemeente Zaamslag inzake ZEC, IBAN: NL20RBRB0841338582. 

Wij vragen u om ook de zendingsbussen in de kerk niet te vergeten!
 
De commissie is als volgt samengesteld:
Mevr. S.E. van Es, tel. 06-51483146 (voorzitter);
mevr. G.S.M. Muller-Deij, tel. 442884 (secretaris);
dhr. M.P. Riemens, tel. 432234 (penningmeester);
mevr. J.G. Verlinde-Ruben, tel. 06-1375598 (lid) en
mevr. M.S. van Doorn-de Bruijne, tel. 432401 (contactpersoon diaconie).

Contactpersoon voor de Zendings- en Evangelisatiecommissie is:
Dhr. M.P. Riemens, Molenstraat 105, 4543 CN Zaamslag,
tel. 432234, e-mail:
 

 
Cartridges en oude gsm's weggebracht Cartridges en oude gsm's weggebracht

Dat onze scriba het vuur uit zijn sloffen loopt voor onze gemeente weten de meesten wel. Minder bekend is dat hij ook landelijk actief is voor de kerk.

lees meer »
 
 
 
 

Kerk en keuken
datum en tijdstip 19-10-2017 om 17:30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 22-10-2017 om 10:00
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 22-10-2017 om 19:00
meer details

Thema-avond Christenvrouwen Zeeuws-Vlaanderen
datum en tijdstip 02-11-2017 om 19.30 uur
meer details

 
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
Op 25 mei, Hemelvaartsdag, waren heel wat mensen al vroeg uit de veren voor een wandeltocht op de nuchtere maag. meer
 
Van Vrouw tot Vrouw
Het nieuwe seizoen is begonnen. Meer weten? Klik hier.
 
Heel Zaamslag bakte

  meer
 
Welkom bij Inn gebed
Elke woensdagmiddag vanaf één uur tot ongeveer kwart voor twee is de kerk open. meer
 
Doopjurkententoonstelling
Inmiddels meer dan alleen maar een mooi scrabblewoord: de tentoonstelling is een feit! meer
 
Stichting Present

'Makelaar in vrijwilligerswerk' noemt de Stichting Present zichzelf. 'Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden'.
  meer
 
Bewust beleven
U heeft ze misschien al gezien of meegenomen uit de kerk: de 'gekleurde brieven' met een toelichting op een aspect van de eredienst. Meer hierover vindt u hier.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.