Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Zaamslag
 
 
Bijbelgesprekskring Bijbelgesprekskring
Na de Kerst hebben we in het afgelopen jaar een nieuw Bijbels onderwerp ter hand genomen, namelijk de Wijsheidsliteratuur. Heel boeiende en verrassende gedeeltes van de Bijbel! In het komende seizoen gaan we daar mee verder.
Op het programma staan passages uit de boeken Job en Prediker, en uit de apocriefe boeken Wijsheid van Jezus Sirach, en Wijsheid van Salomo.
Ik kijk er naar uit!
 • De Bijbelgesprekskring komt bijeen op maandagavond van 19.45 uur tot 21.30 uur in gebouw 'De Rank'. Vanaf 19.30 uur is er koffie.
 • De volgende data zijn gepland:
  23 september, 28 oktober, 2 december 2019 en
  13 januari, 10 februari, 9 maart, 6 april en 11 mei 2020.
  Op dinsdag 2 juni 2020 sluiten we het seizoen af met een
  filmavond + borrel die voor iedereen vrij toegankelijk is.  
   
 • De Bijbelgesprekskring wordt geleid door Ds. G. de Lang.
 
Visiekring Visiekring
In deze kring lezen en bespreken we een boek. Dit jaar staat op het programma 'Hoe zullen we leven?' van Samuel Wells. De schrijver is sinds 2012 predikant van de Anglicaanse kerk van Saint Martin in the Fields aan Trafalgar Square, in het hartje van Londen. In 'Hoe zullen we leven?' bespreekt hij een zeer gevarieerde reeks vragen rond 'Hoe ga je als christen om met …?' Met de Islam bijvoorbeeld, met migratie, ecologie, social media, je familie, handicaps, huiselijk geweld, LGBT identiteit, pensioen, rouw, schaamte, dementie, dood… het is maar een greep.
 • De Visiekring komt bijeen op
  dinsdagavond van 19.30 uur
  tot 21.30 uur in de consistorie
  .
   
 • De volgende data zijn gepland:
  10 september, 1 oktober,  
  5 november, 3 december 2019
  en 7 januari, 4 februari, 3 maart,
  31 maart, 28 april en 26 mei 2020.
   
 • De Visiekring wordt geleid door Ds. G. de Lang.
 
Doopproject Doopproject
Je hebt je kind laten dopen, het was een mooie dienst.
Je bent trots en blij. Maar dan…

Van voorjaar 2016 tot en met voorjaar 2019 is het project 'Een verlangen naar meer' een gezamenlijke activiteit geweest van de Protestantse gemeenten Axel, Terneuzen en Zaamslag.
Met ingang van najaar 2019 willen we graag met een nieuwe groep ouders aan een nieuwe serie bijeenkomsten beginnen.
Per seizoen staan 4 bijeenkomsten op maandagavond gepland. Daarop komen vragen aan de orde als: 'Wat betekent de Doop van ons kind?' en 'Wat betekent het voor mijzelf dat ik gedoopt ben?'
 • Bij voldoende belangstelling zijn de volgende data gepland:
  de maandagen 14 oktober en 18 november 2019, en de maandagen 20 januari en 17 februari 2020.
 • De bijeenkomsten vinden plaats in gebouw 'De Rank'.
 • Op zondag 15 maart 2020, aansluitend aan de kerkdienst, sluiten we het seizoen af met een gezellige lunch en spelletjes voor de kinderen.
 • De leiding van het project berust bij jeugdwerker Leontien Slabbekoorn-de Muijnck, ds. De Lang en een team uit de drie deelnemende gemeenten.
   
 • Informatie en opgave bij: Leontien Slabbekoorn-de Muijnck
  (tel. 06-20804451, e-mail
  terneuzenjop@gmail.com) en
  ds. De Lang (tel. 850660, e-mail
  gdelang@solcon.nl)
 
Bijbelstudiekring : 'Van vrouw tot vrouw' Bijbelstudiekring : 'Van vrouw tot vrouw'
Ook dit jaar zullen er weer 2 series van 3 bijeenkomsten van de bijbelstudiekring 'Van vrouw tot vrouw' worden gehouden.

I  Thema: De negen vruchten van de Heilige Geest: van liefde tot geduld
 • Data: Maandagavond  
  21 oktober, 4 november en 25 november 2019.
   
 •  Plaats: Pastorie en bij meer dan
  20 deelnemers 'De Rank' (Poortzaal)
   
 •  Tijd: van 19.30 - 21.30 uur.
   
 •  Aanmelden / Afmelden:
  0115-850660 / 06-38926288.
II  Thema: Onbezorgd leven, hoe doe je dat?
 • Data: Woensdagmorgen
  15 januari, 12 februari en 25 maart 2020
 • Plaats: Pastorie en bij meer dan
  20 deelnemers 'De  Rank' (Poortzaal)
 • Tijd: van 9.30 – 11.30 uur
 • De Bijbelstudies worden geleid door
  mevr. A.J.L.J. de Lang-Verhagen,
  tel. 850660, e-mail: langverwagt@solcon.nl
 
Ouderencontactmiddagen Ouderencontactmiddagen
In 'De Molenhof' vormt de Ouderencontactmiddag een vertrouwd onderdeel van de activiteiten. Deze bijeenkomsten staan open voor alle Zaamslagse ouderen. Vaste onderdelen vormen het zingen van een paar bekende geestelijke liederen en het samen bespreken van een stukje uit de Bijbel of een bepaald onderwerp.
 • De Ouderencontactmiddagen vinden komend seizoen plaats op de woensdagmiddag van 14.30 uur tot 15.30 uur in 'Het Spiegelatelier'.
   
 • De volgende data zijn gepland:
  18 september, 16 oktober en 20 november 2019 en
  15 januari, 19 februari, 11 maart, 8 april en 6 mei 2020.

   
 • De ouderencontactmiddagen
  worden geleid door Ds. G. de Lang. 
 
Mannenontbijt Mannenontbijt
Gezien de belangstelling in voorgaande jaren, zal er ook dit jaar weer 4 x een mannenontbijt worden georganiseerd. Het mannenontbijt voorziet in een behoefte. Door verschillende sprekers zullen weer diverse thema's aan de orde worden gesteld.
 • De volgende data zijn gepland:
  12 oktober en 23 november 2019 en
  25 januari en 21 maart 2020
   
 • Plaats en tijd: 'De Rank' (Poortzaal), van 7.45 - 9.30 uur.
 • Contactpersoon voor het mannenontbijt is:
  dhr. J. Goudzwaard, tel. 432145, email:jan_atiegoudzwaard@hotmail.com
 
Kring 'Jongeren onder elkaar'(#JOE) Kring 'Jongeren onder elkaar'(#JOE)
Het is alweer drie jaar geleden dat de kring 'Jongeren onder elkaar' van start is gegaan. We werken met het boekje 'Het goede leven' van Reinier Sonneveld.
De bijeenkomsten zijn wisselend bij de deelnemers thuis.
Dit zorgt voor een gezellige en open sfeer.
Ben je tussen de 18 en ca. 30 jaar, dan ben je van harte welkom. Graag vragen we om je belangstelling en/of komst
door te geven via één van de onderstaande contactadressen. 
 • De eerste bijeenkomst is op28 september 2019
  Vervolgdata (1 x per maand) worden in onderling overleg afgesproken.
   
 •  Contactpersonen voor deze kring zijn:
  Jan Peter van Gaalen, Rapenburg 6, Vogelwaarde,
   
   tel. 06-55956885, e-mail:
  janpetervangaalen95@hotmail.com
 •  Daan van Driel, Archimedesstraat 11, Terneuzen, 
   tel. 06-29198768
  , e-mail: d_van_d@hotmail.com
 
Gebedskringen Gebedskringen
Elke maandagmorgen om 10.00 uur en maandagmiddag om 14.30 uur is er gebedskring. De morgenkring komt wisselend bij elkaar bij één van de deelnemers en de middagkring komt bij elkaar bij Lenie de Braal, Gerard v.d. Nissestraat 49.
De kring begint met even koffiedrinken.
Eén van de deelnemers heeft een bijbelgedeelte voorbereid dat samen wordt besproken, waarna de gebedspunten naar voren worden gebracht. Er wordt voorbede gedaan voor de eigen gemeente, de andere kerken in het dorp en voor personen of onderwerpen waar die middag of morgen speciaal aandacht voor is gevraagd, speciaal ook voor de zieken onder ons. Verder voor alles wat er op dat moment gaande is in en om ons dorp en in de wereld.
Wilt u eens meedoen? Neem dan gerust contact op met één van onderstaande contactpersonen. U bent van harte welkom!
 • Contactpersonen voor de gebedskringen zijn:
  Mevr. A. Goudzwaard-Mostert (maandagmorgengroep),
  tel. 432145, e-mail: jan_atiegoudzwaard@hotmail.com
 • Mevr. M.M.H. den Hamer-Blijleven (maandagmiddaggroep),
  tel. 431813, e-mail: adrih@zeelandnet.nl
 
Inn Gebed Inn Gebed
Een 'inn' is het Engelse woord voor 'herberg'. Elke woensdagmiddag van 13.00 tot 13.45 uur wil ‘Inn gebed’ een plek bieden om samen koffie of thee te drinken, een praatje te maken en te bidden. Niet alleen voor onszelf, maar vooral voor het dorp om ons heen. Voor Zaamslag en zijn bijbehorende buurtschappen. Voor de mensen die in Zaamslag wonen en werken, en komen en gaan. We bidden voor jong en oud, voor gelovig en niet-gelovig, voor vriend en vreemde. Want we zijn ervan overtuigd dat het gebed de gemeenschap draagt, en niet omgekeerd. Kom maar eens binnenlopen …
'Inn Gebed' wordt gedragen door een team van vrijwilligers.
De predikant probeert er zo mogelijk elke week te zijn.
 • Inn Gebed is er elke woensdagmiddag van 13.00 uur tot circa 13.45 uur in de consistorie; het gebed zelf vindt in de kerk plaats (we zetten stoelen in een halve cirkel).
 
Emmaüskring Emmaüskring
Er wordt ook dit jaar weer een after-alphakring georganiseerd.
 • De kring wordt gehouden bij fam. Den Hamer,Ridder Robertstraat 13 (tel. 431813) en begint op dinsdagavond 17 september 2019 om 19.30 uur.
  De vervolgdata zijn voorlopig: 24-09; 08-10; 22-10; 12-11; 26-11 en 10-12-2019.
   
 • Dit jaar staat het thema 'Dit is mijn lichaam' uit het boekje Gemeente Groeigroepen van het Evangelisch Werkverband centraal tijdens de gespreksavonden.
   
 • De avonden beginnen met koffie/thee en worden om
  ca. 21.30 uur afgesloten.

  Iedereen is van harte welkom!
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 03-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 10-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 17-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 31-10-2021 om 19:00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 03-11-2021 om 10:00 uur
meer details

 
Beroepingswerk
Eind mei heeft onze gemeente een beroep uitgebracht op ds. A. Slingerland te Klundert. Na een bezoek aan onze gemeente en na ommekomst van de beslistermijn heeft het echtpaar Slingerland ons laten weten het beroep niet te kunnen aannemen. De commissie zet haar zoektocht voort.
 
Beroepingswerk
Eind mei heeft onze gemeente een beroep uitgebracht op ds. A. Slingerland te Klundert. Na een bezoek aan onze gemeente en na ommekomst van de beslistermijn heeft het echtpaar Slingerland ons laten weten het beroep niet te kunnen aannemen. De commissie zet haar zoektocht voort.
 
Na het afscheid...

Lieve mensen in Zaamslag, wat een geweldig lief en mooi afscheid was dat op zondag 10 januari.
  meer
 
Oost Europacomité bezocht Vinogradovo
Een afvaardiging van het Oost-Europacomité bezocht onlangs onze zustergemeente in Vinogradovo (Oekraïne).
  meer
 
Oost-Europacomité steunt alternatieve gaarkeuken
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.