Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Zaamslag
 
 
Maatregelen m.b.t. het coronavirus Maatregelen m.b.t. het coronavirus

Kerkdiensten
Sinds zondag 5 juli kunnen wij weer met velen aanwezig zijn in de kerk. Weliswaar met de nodige aanpassingen (1,5 meter e.d.), maar wij zijn verheugd dat wij voor degenen die zich hebben aangemeld een plaats konden reserveren.

De diensten in de maanden juli en augustus zijn toegankelijk voor de gemeenteleden (en hun gezinsleden) die zich hiervoor hebben aangemeld.
Wat voorlopig blijft is dat wij u vragen om de aangegeven ingangen (wijk 1 t/m 4 via de zij-ingangen en wijk 5 t/m 9 via de hoofdingang) te blijven gebruiken en de aanwijzingen van de coördinatoren v.w.b. zitplaatsen, looprichting e.d. op te volgen.
Na de eerste ervaringen is duidelijk dat er, mede door de vakantieperiode, nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Mocht iemand zich alsnog willen aanmelden, laat ons dit dan weten via tel. 432057 of via email pgzaamslag@zeelandnet.nl, waarna u spoedig van ons verneemt of er ruimte is.

 
Dienst ook te zien

Deze diensten zijn ook te zien via een zgn. live-stream, dank zij de inspanningen van Johnny en Daniël de Jonge. Veel dank daarvoor! Er zijn nog een paar technsche kleinigheden waaraan wordt gewerkt. Vooralsnog zijn de diensten alleen te zien tijdens en enkele uren na de dienst. Om te kijken:  klik op de link bij de dienst.

Er wordt veel gebruik van gemaakt, hebben wij gemerkt, zowel via kerkdienstgemist als ook de beeldverbinding.  Dat is mooi, maar het heeft ook een keerzijde. Het kan ertoe leiden dat de server, waar onze gemeente samen met vele andere gebruik van maakt, overbelast raakt en het op piekmomenten, zoals zondagochtend om tien uur even niet lukt. Het ligt niet aan uw of onze apparatuur, maar het is een kwestie van later gewoon nog eens proberen.

2 augustus 2020, aanvang 10.00 uur  
Voorganger: ds. Gerard de Lang  
Ouderling: Atie Goudzwaard-Mostert
Lector: Marjolein Durris-Verpoorte
Organist: Jan Verberkmoes
Stem: Christel Westerbeke

Bij de uitgang is er een collecte voor kerk en diaconie (die gelijkelijk verdeeld zal worden) en ook is er deze zondag een extra collecte voor het onderhoud van de gebouwen.
Indien u liever uw collectebijdrage overmaakt dan kan dat via de IBAN’s, die u vindt bij de collectezakken hieronder.

Liturgie: klik hier
Dienst beluisteren, gelijktijdig of achteraf: klik hier.
Meekijken, alleen gelijktijdig: klik hier.

Collectes

De collectezakken gaan momenteel niet van hand tot hand. Bij de uitgang staan vervangende bussen, waar u uw gift welkom is. U kunt ze ook vullen via de bank:

Het nummer van de diaconie is NL85RBRB0692636897
en dat van  de kerkrentmeesters NL52RBRB0678520402. 


Uw bijdragen zijn meer dan welkom, alvast hartelijk dank! 

Hulp tijdens de coronacrisis


Deze omstandigheden zetten de dagelijkse gang van zaken op zijn kop. Veel van wat vanzelfsprekend leek is dat ineens niet meer. Mensen komen thuis te zitten en zeker voor wie in de risicogroepen valt is het ook beter om thuis te blijven. Dat kan leiden tot praktische problemen, zoals 'wie doet nu de boodschappen?', maar misschien ook wel andere zaken.
Vrijwilligers in onze gemeente hebben zich bereid verklaard daarbij een handje te helpen.
Hulp nodig? Bel een van onze diakenen. Hun telefoonnumers vindt u hier. Mailen kan ook: e-mail.
Bereid om te helpen? Meld je/u aan via de mail of telefoon, zie hierboven.

Zeeuwse kerken maken samen tv-uitzending
'Geloof in Zeeland' heette het tv-programma, dat de afgelopen weken via de Omroep Zeeland werd uitgezonden, telkens met een viering vanuit een andere kerk in onze provincie en met verschillende medewerkenden. Terugkijken  of meer weten? klik hier.

Activiteiten afgelast
Zoals inmiddels algemeen bekend is zijn ook in onze gemeente alle bijeenkomsten tot nader order afgelast.

De Molenhof
  • Externe deelnemers mogen niet aansluiten bij activiteiten van verenigingen
  • Bepaalde verenigingen mogen doorgaan met maximaal 10 personen, inclusief personeel van de Molenhof en andere begeleiding
  • Geen activiteiten in het restaurant
  • Vrijwillgers mogen niet naar een SVRZ-locatie komen met één of meer van de ziekteverschijnselen: koorts, neusverkoudheid, hoesten, recent opgetreden benauwdheidsklachten.
  • De ouderencontactmiddagen en weeksluitingen zijn geannuleerd.
lees meer »
 
Homepagina Homepagina
Welkom op de website van onze Protestantse Gemeente in Zaamslag.

Zaamslag is een landelijk dorp in het oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen. Het behoort tot de gemeente Terneuzen.

Het is van oudsher een bijna volledig protestants dorp. 'Van oudsher' wil zeggen: sinds het einde van de Tachtigjarige Oorlog. In die tijd lag de frontlijn tussen de strijdende partijen in onze omgeving. In het landschap zijn nog sporen aanwijsbaar van de linies, waarin de Staatse en Spaanse troepen tegenover elkaar lagen. Bij wijze van verdediging hebben de Staatse troepen onder leiding van prins Maurits onze omgeving onder water gezet, waardoor de bewoners wegtrokken. Die situatie heeft ruim zestig jaar bestaan. Zeker naar toenmalige begrippen was dat een mensenleven lang.
Toen in 1648 de oorlog voorbij was werd het land weer drooggelegd door Jacob Cats. Het dorp werd herbouwd en er kwamen weer nieuwe bewoners, die vrijwel uitsluitend protestant waren. Protestants is het dorp sindsdien gebleven...

Eeuwenlang vormde het boerenbedrijf de belangrijkste inkomensbron. Na de Tweede Wereldoorlog is dat sterk veranderd en vinden veel inwoners werk in de Terneuzense kanaalzône.

Onze Protestantse Gemeente is in 2006 ontstaan uit een fusie tussen de toenmalige Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente.
 
 
 
 

Eredienst -> via kerkdienstgemist
datum en tijdstip 09-08-2020 om 10,00 uur
meer details

Eredienst -> via kerkdienstgemist
datum en tijdstip 16-08-2020 om 10.00 uur
meer details

Eredienst -> via kerkdienstgemist
datum en tijdstip 23-08-2020 om 10.00 uur
meer details

Eredienst -> via kerkdienstgemist
datum en tijdstip 30-08-2020 om 10.00 uur
meer details

Rondleiding Zagras
datum en tijdstip 05-09-2020 om 13:30
meer details

Rondleiding Zagras
datum en tijdstip 05-09-2020 om 13:30
meer details

Eredienst -> via kerkdienstgemist
datum en tijdstip 06-09-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Welkom bij Inn gebed
Elke woensdagmiddag vanaf één uur tot ongeveer kwart voor twee is de kerk open.
Tot nader order opgeschort. meer
 
Zaamslag deed...

Op 21 september organiseerde de Stichting Present een 'ZaamslagDoet-dag'. Iedereen mocht meedoen. 
  meer
 
Oost Europacomité bezocht Vinogradovo
Een afvaardiging van het Oost-Europacomité bezocht onlangs onze zustergemeente in Vinogradovo (Oekraïne).
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.