Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Zaamslag
 
 
Maatregelen m.b.t. het coronavirus Maatregelen m.b.t. het coronavirus
Diensten weer te zien
Toen we tijdens de eerste 'lock down' niet naar de kerk konden voorzagen Daniël en Johnny de Jonge ons van beeld tijdens de diensten. Het beeld was perfect, maar voor het geluid bleken extra voorzieningen nodig. De tweede corona-golf vormde aanleiding om die te treffen. Dat is inmiddels gebeurd. De diensten zijn nu opnieuw te volgen met beeld en goed geluid. Probeer het maar, klik hier.

Kerkdiensten
 

22 november 2020, laatste zondag van het kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag

Wij gedenken de gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen.

Voorganger: ds. Gerard de Lang
Ouderling: Rinus Scheele
Lector: Peter Dieleman
Stem: Esmée de Putter
Organist: Johan Hamelink

Liturgie: klik hier
Dienst beluisteren en bekijken, gelijktijdig of achteraf: klik hier.

Extra collecte voor het landelijk pastoraat.

Meer weten? Klik op de foto hiernaast.
Bijdragen? Via de doos in de kerk of de bankrekening van de Kerkrenteesters: NL52RBRB0678520402. Schrijf erbij: 'landelijk pastoraat'.


Corona-maatregelen gewijzigd
 Naast voorganger, koster, beamerdriver en dienstdoende kerkenraadsleden - maximaal 30 personen op basis van de ontvangen aanmeldingen.

Bijwonen diensten
De uitnodiging geldt voor de reeds eerder aangemelde gemeenteleden en ziet er als volgt uit:
 • 22 november: wijken 1 t/m 4, met uitzondering van ouders met kinderen in de nevendienst en/of crèche.
 • 29 november: doopdienst voor Febe van Driel.
  Ouders met kinderen in de nevendienst en/of de crèche.
 • 6 december: wijken 5, 6, 8 en 9, met uitzondering van ouders met kinderen in de nevendienst en/of de crèche.
 • 13 december: ouders met kinderen in de nevendienst en/of crèche
 • Er zal dus zolang de maatregelen van kracht zijn, om de 14 dagen kindernevendienst en kindercrèche worden gehouden.
   
  Wij zullen u blijven informeren. Ook nu blijft gelden dat het van belang is dat u via de ingang van uw wijk (1 t/m 4 via de zij-ingangen!) binnenkomt, de aanwijzingen van de coördinatoren blijft volgen en via de aangegeven looprichtingen doorloopt naar de aangewezen plaats in de bank.
Collectes

De collectezakken gaan momenteel niet van hand tot hand. Bij de uitgang staan vervangende bussen, waar u uw gift welkom is. Eén is bestemd voor kerk en diaconie. De inhoud wordt gelijkeljk gedeeld. De andere doos is voor de extra collecte van de zondag. U kunt ze ook vullen via de bank:Het nummer van de diaconie is NL85RBRB0692636897
en dat van  de kerkrentmeesters NL52RBRB0678520402.
Zending: NL20 RBRB 0841 3385 82 

Bijdragen aan de collectes, zowel 'gewoon' als 'extra' via de bank zijn uiteraad van harte welkom. De penningmeesters van de kerkrentmeesters en de diaconie verzoeken u echter als u via hun rekening bijdraagt aan de extra collecte dit bij uw overschrijving te vermelden. Dit om verwarring te voorkomen.

Beschikbaarheid plaatsen
 


De diensten zijn momenteel alleen toegankelijk voor de gemeenteleden (en hun gezinsleden) die zich hiervoor hebben aangemeld.

Zitplaatsen en looproutes
Ook wanneer we met weinigen zijn is het van groot belang is dat u de aanwijzingen van de coördinatoren blijft volgen en via de aangegeven looprichtingen doorloopt naar de aangewezen plaats in de bank, dus niet uw eigen plan trekken, maar volg de aanwijzingen van de coördinator, ook bij het verlaten van de kerk! Volg dan dezelfde route als bij het binnenkomen. Ook blijft het van belang om de aangegeven in- en uitgangen (wijk 1 t/m 4 via de zij-ingangen en wijk 5 t/m 9 via de hoofdingang) te blijven gebruiken. 

In welke wijk woon ik? Klik hier.


Plattegrond met looproutes. Klik op het plaatje.


 

Kindercrèche
De kindercrèche is er op de zondagen waarop de ouders met kinderen zijn uitgenodig, zie hierboven.


Hulp tijdens de coronacrisis


Deze omstandigheden zetten de dagelijkse gang van zaken op zijn kop. Veel van wat vanzelfsprekend leek is dat ineens niet meer. Mensen komen thuis te zitten en zeker voor wie in de risicogroepen valt is het ook beter om thuis te blijven. Dat kan leiden tot praktische problemen, zoals 'wie doet nu de boodschappen?', maar misschien ook wel andere zaken.
Vrijwilligers in onze gemeente hebben zich bereid verklaard daarbij een handje te helpen.
Hulp nodig? Bel een van onze diakenen. Hun telefoonnumers vindt u hier. Mailen kan ook: e-mail.
Bereid om te helpen? Meld je/u aan via de mail of telefoon, zie hierboven.

Zeeuwse kerken maakten samen tv-uitzending
'Geloof in Zeeland' heette het tv-programma, dat de afgelopen weken via de Omroep Zeeland werd uitgezonden, telkens met een viering vanuit een andere kerk in onze provincie en met verschillende medewerkenden. Terugkijken  of meer weten? klik hier.

Activiteiten afgelast
Zoals inmiddels algemeen bekend is zijn ook in onze gemeente alle bijeenkomsten tot nader order afgelast.

De Molenhof
 • Externe deelnemers mogen niet aansluiten bij activiteiten van verenigingen
 • Bepaalde verenigingen mogen doorgaan met maximaal 10 personen, inclusief personeel van de Molenhof en andere begeleiding
 • Geen activiteiten in het restaurant
 • Vrijwillgers mogen niet naar een SVRZ-locatie komen met één of meer van de ziekteverschijnselen: koorts, neusverkoudheid, hoesten, recent opgetreden benauwdheidsklachten.
 • De ouderencontactmiddagen en weeksluitingen zijn geannuleerd.
 
Homepagina Homepagina
Welkom op de website van onze Protestantse Gemeente in Zaamslag.

Zaamslag is een landelijk dorp in het oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen. Het behoort tot de gemeente Terneuzen.

Het is van oudsher een bijna volledig protestants dorp. 'Van oudsher' wil zeggen: sinds het einde van de Tachtigjarige Oorlog. In die tijd lag de frontlijn tussen de strijdende partijen in onze omgeving. In het landschap zijn nog sporen aanwijsbaar van de linies, waarin de Staatse en Spaanse troepen tegenover elkaar lagen. Bij wijze van verdediging hebben de Staatse troepen onder leiding van prins Maurits onze omgeving onder water gezet, waardoor de bewoners wegtrokken. Die situatie heeft ruim zestig jaar bestaan. Zeker naar toenmalige begrippen was dat een mensenleven lang.
Toen in 1648 de oorlog voorbij was werd het land weer drooggelegd door Jacob Cats. Het dorp werd herbouwd en er kwamen weer nieuwe bewoners, die vrijwel uitsluitend protestant waren. Protestants is het dorp sindsdien gebleven...

Eeuwenlang vormde het boerenbedrijf de belangrijkste inkomensbron. Na de Tweede Wereldoorlog is dat sterk veranderd en vinden veel inwoners werk in de Terneuzense kanaalzône.

Onze Protestantse Gemeente is in 2006 ontstaan uit een fusie tussen de toenmalige Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente.
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 29-11-2020 om 10:00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 06-12-2020 om 10:00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 13-12-2020 om 10:00 uur
meer details

Oost-Europcomité maakt kerststukjes
datum en tijdstip 16-12-2020 om 9:00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 20-12-2020 om 10:00 uur
meer details

Kerstzangdienst
datum en tijdstip 24-12-2020 om 19:30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 25-12-2020 om 10:00 uur
meer details

 
Oost-Europacomité steunt alternatieve gaarkeuken
meer
 
Ds. Zwaan overleden
meer
 
Welkom bij Inn gebed
Elke woensdagmiddag vanaf één uur tot ongeveer kwart voor twee is de kerk open.
Tot nader order opgeschort. meer
 
Oost Europacomité bezocht Vinogradovo
Een afvaardiging van het Oost-Europacomité bezocht onlangs onze zustergemeente in Vinogradovo (Oekraïne).
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.