Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Zaamslag
 
 
Maatregelen m.b.t. het coronavirus Maatregelen m.b.t. het coronavirus

Kerkdiensten
Deze vinden plaats in een aangepaste vorm. Zondags om tien uur zal een korte dienst worden gehouden, waarbij slechts aanwezig zullen zijn de predikant, de organist en de (dienstdoende) kerkeraadsleden. Deze dienst wordt uitgezonden via kerkdienstgemist, de lukas-kastjes en een 'live stream': beeldverbinding. Daarover hieronder meer.

Dienst nu ook te zien

Deze diensten zijn nu ook te zien via een zgn. live-stream, dank zij de inspanningen van Johnny en Daniël de Jonge. Veel dank daarvoor! Er zijn nog een paar technsche kleinigheden waaraan wordt gewerkt. Vooralsnog zijn de diensten alleen te zien tijdens en enkele uren na de dienst. Om te kijken:  klik op de link bij de dienst.

Onze eerste uitzendingen zijn nu achter de rug, ze zijn nog te beluisteren via de link hierboven. Er wordt veel gebruik van gemaakt, hebben wij gemerkt. Op en na 15 maart al meer dan tweehonderd keer! Andere gemeenten melden soortgelijke aantallen. Dat is mooi, maar het heeft ook een keerzijde. Het kan ertoe leiden dat de server, waar onze gemeente samen met vele andere gebruik van maakt, overbelast raakt en het op piekmomenten, zoals zondagochtend om tien uur even niet lukt. Het ligt niet aan uw of onze apparatuur, maar het is een kwestie van later gewoon nog eens proberen.

De laatste berichten vanuit de overheid en de landelijke kerk wijzen erop dat het nog tot minimaal 1 juli zal duren voordat we – weliswaar in een aangepaste setting – naar enigszins normale kerkdiensten kunnen terugkeren. Het ziet ernaar uit dat we vanaf 1 juli diensten kunnen gaan houden metmaximaal 100 personen. Meer informatie volgt de komende weken.
Voorlopig zullen wij u dus op deze wijze blijven informeren. Zie ook de mededelingen in Kerk in Beeld.


Zondag 24 mei
Voorganger: ds. Gerard de Lang
Ouderling/lector: Frank Verstraten
Organist: Frits Simons
Liturgie: klik hier.
Dienst beluisteren, gelijktijdig of achteraf: klik hier.
Meekijken, alleen gelijktijdig: klik hier.

Storing
Tijdens de dienst op Hemelvaartsdag liet de techniek ons helaas in de steek, waardoor de beeld- en geluidskwaliteit niet optimaal was.
Inmiddels hebben wij van de technici vernomen dat de storing is verholpen!

Collectes

De afgelopen weken hebben achtereenvolgens een diakonaal project - actie Vakantietas - en de 'kerkrentmeesterijke' Paascollecte centraal gestaan, beide met een mooie opbrengst. Wij zijn dankbaar voor uw offervaardigheid onder deze omstandigheden. De komende weken is de diaconie weer aan zet. Het zal u niet verbazen dat in deze tijd meerdere hulporganisaties een beroep op ons doen. Met uw steun kunnen onze diakenen de gevraagde hulp bieden.
Het nummer van de diaconale collectezak is NL85RBRB0692636897 en dat van  de kerkrentmeesters NL52RBRB0678520402. 
Uw bijdragen zijn meer dan welkom, alvast hartelijk dank! 


Hulp tijdens de coronacrisis

Deze omstandigheden zetten de dagelijkse gang van zaken op zijn kop. Veel van wat vanzelfsprekend leek is dat ineens niet meer. Mensen komen thuis te zitten en zeker voor wie in de risicogroepen valt is het ook beter om thuis te blijven. Dat kan leiden tot praktische problemen, zoals 'wie doet nu de boodschappen?', maar misschien ook wel andere zaken.
Vrijwilligers in onze gemeente hebben zich bereid verklaard daarbij een handje te helpen.
Hulp nodig? Bel een van onze diakenen. Hun telefoonnumers vindt u hier. Mailen kan ook: e-mail.
Bereid om te helpen? Meld je/u aan via de mail of telefoon, zie hierboven.

Zeeuwse kerken maken samen tv-uitzending
'Geloof in Zeeland' heet het nieuwe tv-programma. Via de Omroep Zeeland wordt op zondag om 9:00 uur een oecumenische dienst uitgezonden telkens vanuit een andere kerk in de provincie en met verschillende medewerkenden. Op zondag 26 april komt de dienst uit Axel. De dienst wordt herhaald tot 12:00 uur. Kijken of meer weten? klik hier.


Activiteiten afgelast
Zoals inmiddels algemeen bekend is zijn ook in onze gemeente alle bijeenkomsten tot nader order afgelast.

De Molenhof
  • Externe deelnemers mogen niet aansluiten bij activiteiten van verenigingen
  • Bepaalde verenigingen mogen doorgaan met maximaal 10 personen, inclusief personeel van de Molenhof en andere begeleiding
  • Geen activiteiten in het restaurant
  • Vrijwillgers mogen niet naar een SVRZ-locatie komen met één of meer van de ziekteverschijnselen: koorts, neusverkoudheid, hoesten, recent opgetreden benauwdheidsklachten.
  • De ouderencontactmiddagen en weeksluitingen zijn geannuleerd.
 
Homepagina Homepagina
Welkom op de website van onze Protestantse Gemeente in Zaamslag.

Zaamslag is een landelijk dorp in het oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen. Het behoort tot de gemeente Terneuzen.

Het is van oudsher een bijna volledig protestants dorp. 'Van oudsher' wil zeggen: sinds het einde van de Tachtigjarige Oorlog. In die tijd lag de frontlijn tussen de strijdende partijen in onze omgeving. In het landschap zijn nog sporen aanwijsbaar van de linies, waarin de Staatse en Spaanse troepen tegenover elkaar lagen. Bij wijze van verdediging hebben de Staatse troepen onder leiding van prins Maurits onze omgeving onder water gezet, waardoor de bewoners wegtrokken. Die situatie heeft ruim zestig jaar bestaan. Zeker naar toenmalige begrippen was dat een mensenleven lang.
Toen in 1648 de oorlog voorbij was werd het land weer drooggelegd door Jacob Cats. Het dorp werd herbouwd en er kwamen weer nieuwe bewoners, die vrijwel uitsluitend protestant waren. Protestants is het dorp sindsdien gebleven...

Eeuwenlang vormde het boerenbedrijf de belangrijkste inkomensbron. Na de Tweede Wereldoorlog is dat sterk veranderd en vinden veel inwoners werk in de Terneuzense kanaalzône.

Onze Protestantse Gemeente is in 2006 ontstaan uit een fusie tussen de toenmalige Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente.
 
 
 
 

Eredienst -> via kerkdienstgemist
datum en tijdstip 24-05-2020 om 10.00 uur
meer details

Eredienst (Pinksteren) -> via kerkdienstgemist
datum en tijdstip 31-05-2020 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 04-06-2020 om 19.30 uur
meer details

Rondleiding Zagras
datum en tijdstip 06-06-2020 om 13:30
meer details

Eredienst -> via kerkdienstgemist
datum en tijdstip 07-06-2020 om 10.00 uur
meer details

Eredienst -> via kerkdienstgemist
datum en tijdstip 14-06-2020 om 10.00 uur
meer details

Eredienst -> via kerkdienstgemist
datum en tijdstip 21-06-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Welkom bij Inn gebed
Elke woensdagmiddag vanaf één uur tot ongeveer kwart voor twee is de kerk open.
Tot nader order opgeschort. meer
 
Zaamslag deed...

Op 21 september organiseerde de Stichting Present een 'ZaamslagDoet-dag'. Iedereen mocht meedoen. 
  meer
 
Oost Europacomité bezocht Vinogradovo
Een afvaardiging van het Oost-Europacomité bezocht onlangs onze zustergemeente in Vinogradovo (Oekraïne).
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.